tehas Waste-wood1 v

Jäätmepuidu töötlemise tehas

See kompaktne süsteem sobib erinevat liiki puidujäätmete ettevalmistamiseks termiliseks kasutamiseks või materjali taasväärtustamiseks.

RDF kütuse tehas

Prügist toodetud kütuse tootmisel sega- või eelsorteeritud jäätmed purustatakse, separeeritakse ja sõelutakse. Peamised kasutajad on tsemenditootjad ja küttejaamad.

MBT töötlemise tehas

Mehaanilis-bioloogiline töötlemine, kus segajäätmed töödeldakse mehaaniliselt, nagu purustamine, sõelumine ja eraldamine ja samuti bioloogiliste protsessidega nagu aeroobne või anaeroobne kompostimine.

Prügi sorteerimise süsteemid

Protsessi käik - prügi(kottide) purustamine/avamine, vajadusel sõelumine, eraldamine kolmeks 2D, 3D ja peeneks fraktsiooniks, manuaalne või automaatne 2D ja 3D sortimine, ladustamine lahtiselt või pressimine pallidesse.

ettevalmistus laagerduseks

Kõike hõlmava lahenduse protsessi käigus kus orgaanilisi jäätmeid (kuivaine mass <12%) valmistatakse ette vedelaks kääritamiseks.

Komposti lõplik töötlemine

Tahenenud ja kuiv kompost sõelutakse enamasti 2-ks osaks - peenike fraktsioon 0-20mm ehk lõpptoode puhastatakse õhueraldus ja ballistika seadmetes, jäme fraktsioon läheb tagasi kompostimisse.